HOORN (NH)
Telefoon:
06-23643236
E-mail: info@ingridoosterhof.nl

   Het bewustzijnsmodel, het ‘ei’ van Assagioli

Ter ondersteuning bij dit proces heeft  Assagioli een bewustzijns-model ontwikkeld. Een ei zichtbaar met een kern, een middengedeelte, een onder- en bovengedeelte en bovenaan een lichtbron.

Het onderste deel staat voor het verleden en wordt aangeduid als het lagere onbewuste. Het bovenste deel staat voor het hogere onbewuste. Het bovenste punt, het hogere zelf, symboliseert de bron, het lichtsymbool. Het vormt tevens het verbindingspunt met het kosmische.
Wij bevinden ons altijd in het midden, in het nu. Er bestaat niets anders dan het nu. Als we het centrale punt niet kennen dan zitten we ergens in de kleine middelste cirkel, met al onze gedachten, emoties en gevoelens, en wisselen we regelmatig van rol (subpersoon). Als we ons met een rol (subpersoon) identificeren zijn we onbewust en niet vrij.
Buiten de cirkel is het collectieve onbewuste. Alle delen staan met elkaar in verbinding.

  1. Het lagere onbewuste. Het verleden
  2. Het middelste onbewuste. Het hier en nu.
  3. Het hogere onbewuste. De toekomst.
  4. Het veld van bewustzijn.
  5. Het persoonlijke zelf, ofwel ik.
  6. Het Hogere Zelf, ons spirituele Zelf en onze bron van kwaliteiten, onze verbinding met het universum.
  7. Het collectieve onbewuste. Het collectieve onbewuste is ons veld van interactie met alle andere wezens.